Last Sons Of Svatika

Aus Parocktikum Wiki

HC/Metal-Band aus Cottbus, Anfang 1990er.

Bandinfo: NMI/Messitsch 3/1991-1992 | Tape-Info | "Used and thrown away" (Clip)

Besetzung

  • Matthias Thiemann - voc
  • Matthias Schernig - g
  • Jörg Giesecke - g
  • Jörg Depta - bg
  • Heiko Volkmer - dr

Musik

  • 1991: Obituary for a coming world (Tape)